วิธีทำความสะอาด

 

เมื่อผ้าคลุมเปรอะเปื้อน ท่านสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย 

@ ใช้แรงดันน้ำฉีดทำความสะอาดได้

@ ลงแปรงซักผ้าได้ โดยไม่ต้องกลัวผ้าขาด

@ ไม่ควรปั่นลงเครื่องซักผ้า เนื่องจากมีอุปกรณ์ทำจากพลาสติกและเหล็กติดกับตัวผ้าอาจทำให้เครื่องซักผ้าท่านเสียหายได้

@ เมื่อซักล้างเสร็จ ท่านสามารถตากผึ่งลมให้แห้งได้เลยครับ